Arbete med rummet

”Arbetet med rummet är ett långsiktigt projekt. Helst skulle vi kanske vilja göra ett genomtänkt projekt som ändå går snabbt. För våra besökare kan det vara påfrestande med alla omflyttningar och provisorier, men det finns fördelar med en långsammare process. Mycket hinner hända under tiden och vi hinner pröva oss fram. Fas 1 Vi började nån gång under 2010 i och med att länsbiblioteket bjöd in Daniel Koch , arkitekt och lärare på KTH, som föreläsare. Han besökte också vårt bibliotek, fotograferade och kommenterade. Kontentan blev att biblioteket var rörigt, att det …”