Abdi och valparna av Åsa Öhnell

”Pudlar verkar vara populärt att skriva om just nu! Här är en bok till: Abdi och valparna. Det är del 2 i den fristående serien om Abdi. Abdis mamma tjatar på honom om läsläxan. Abdi vill inte läsa, han vill bara fortsätta att spela tv,spel. Men mamma fortsätter att tjata. När han väl börjar läsa och frågar mamma vad ett ord betyder, kan hon inte svara. Då blir Abdi irriterad. Mamma kan inte svenska så bra, och vet ju därför inte om han läser rätt eller förstår vad han läser. I skolan läser Abdi för läshunden. Då går det mycket lättare. Men mamma ger sig inte …”