En världsomsegling under havet av Jules Verne

”Som barn läste jag massor av böcker skrivna av Jules Verne, men på något sätt lyckades jag missa den här som ändå är en av hans mest kända böcker. Bättre sent än aldrig. Det är professor Arronax som är berättare i den här boken. Hela världen pratar om ett underligt undervattensskär stöter ihop med flera båtar. Detta skär dessutom tycks kunna förflytta sig runt jorden i en väldig hastighet. Eftersom professor Arronax har gett ut en bok om världshavens hemligheter så får han skriva i en tidning om sin teori om undervattensskäret. Han tror att det är ett djur, en …”