#BookRreview Selfies (The Scarred Woman) by Jussi Adler-Olsen (SWE/ENG) @albertbonniers

”Selfies by Jussi Adler,Olsen My rating: 4 of 5 stars SWEDISH REVIEW Avdelning Q håller som vanligt till i Köpenhamnspolisens källarrum, men står nu inför stora utmaningar. Dels vad gäller arbetet, men också på det personliga planet. Gruppens sammanhållande länk Rose har nämligen sjunkit ner i en psykos vars trådar leder långt tillbaka in ett mörkt förflutet. Ett förflutet där ett grymt brott kan ha begåtts. Det har kommit ledningen till känna att uppklarningsstatistiken för Avdelning Q ligger långt under det förväntade. Utan Roses hjälp måste de tre återstående …”