För akvarellvänner

”Lars Lerin anses vara en av Sveriges mest intressanta akvarellister just nu. I boken ”Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur” för han en dialog med en annan stor akvarellmålare , Carl Larsson. Egentligen skulle det projekt Lerin ombads åta sig bli katalog till en Larsson,utställning på Sundborn men den blev aldrig av. Nu använder Lerin det material om Larssons resor han samlat och får det att föra dialog med hans egna erfarenheter av resor. ”Hem! Det är ändå ett underligt ord! De tre bokstäfverna bilda ett begrepp, som kan få unga cyniker att småle och gamla sjömän …”