Anyuru är en av våra största språkkonstnärer

”N r en individ g r n got som vi anser r ol mpligt, otrevligt eller som till och med enligt lag r otill tet s ker vi ofta en f rklaring. Den kan handla om k n, klass eller kanske en taskig barndom. Idag r religion v ldigt ofta en f rklaringsmodell och den religion som st r i centrum r islam. Kanske var det d rf r Johannes Anyurus pappa r dde honom att inte ber tta om sin religi sa tillh righet och troligen r det d rf r Anyuru sj lv talar mycket om religion i sitt sommarprogram . Vem r du och vad tror du p ? Viktiga fr gor som definierar v r identitet. Redan innan jag h rde Johannes Anyurus …”