Temavecka dystopi: Kan dystopin vara viktig?

”Hur ser vi på dystopier (filmer och romaner)? Gör dystopierna att vi tänker ett varv extra kring; samhällsförändringar, klimatförändringar, miljöförstöring, genmanipulering, teknologisk utveckling, globalisering, säkerhetspolitisk utveckling, övervakning, samhällsskydd, beredskap, avhumanisering, o.s.v., o.s.v. Om vi ser det som sker runtom oss, och med/inom oss , idag, i en förlängning, vart det eventuellt kan leda till, i framtiden, för kommande generationer? Då, nu, sen. Tidsperspektivet, de rätta valen och de felaktiga, genom historiens gång, har vi något att lära? …”