P. D. James och infertiliteten

”P. D. James The Children of Men (ett avsteg från hennes Dalglieshdeckare) motbevisar antagandet att när du dör dör hela mänskligheten, vad dig beträffar. Det finns en populär föreställning om att eftersom allting kretsar kring dig i ditt eget universum är din död att likställa med mänsklighetens död – allt liv upphör ju, de facto, för dig. Men vi lever aldrig helt och hållet för oss själva, vi lever i hög grad för eftervärlden, om än bara för vad eftervärlden ska tänka om oss (ett vet jag som aldrig dör / dom över död man). Quietus? Hm Det är 2021 och de sista …”