Stig Claesson “Flickor”

“Flickor heter en roman, vars inledningsmening låter så här: Så sa Håkansson en söndagsmorgon vid halv tiotiden på järnvägsstationen Falköping Rantens kaffeservering: Det är för att glömma vi måste minnas. Lite längre ned på sidan: För det man inte kommer ihåg det kan man ju inte glömma, sa Håkansson till sin vän. Två manliga kolleger väntar på ett tåg som ska gå om drygt två timmar. När de sitter på kaffeserveringen ägnar de sig åt sina respektive minnen. Fokus ligger på resor de gjort men framför allt på kvinnor de mött längs vägen. Stig Claesson har en …”