Om fiktionalitet som metod för läsfrämjande (DK)

“Ett spännande och nytt grepp för att intressera framför allt unga människor till läsning kan vara att jobba med fiktionalitet, det vill säga väcka påhittade personer för att sprida ett budskap.  På danska Frederiksbergs bibliotek har de använt sig av en sådan påhittad person, Alice en tjej i 20-årsåldern som pluggar litterturvetenskap och som hjälper till med att jobba läs- och litteraturfrämjande enligt  Bibliotekarforbundets tidskrift Perspektiv . Alice är aktiv på social media och använder nätets språk och koder för att skriva om litteratur. Hon blandar emojis …”