Kristian Lundberg ”Låt oss förvandlas ”

”De döda tar allt större plats i Kristian Lundbergs böcker. Kanske är det ett arbete som påbörjades med En hemstad där det blev tydligt att de döda var själva utgångspunkten i skrivandet. En hemstad vittnade om den kamp som innebär att vara ett skrivande människa – därtill en skrivande människa som har överlevt. Att vara en som levt vidare medan andra har gått under. Den skrivande människan har att förhålla sig till dessa döda gestalter på samma som den älskande måste förhålla sig till kärleken. Hen kan fortsätta och fortsätta att skriva om dem, försöka göra …”