20. Karl-Einar Holm: Flykten från oxveckorna

“Bakom pseudonymen Karl-Einar Holm döljer sig sex författare, som inte döljer sig mer än att de presenterar sig i ett efterord, finns på bild på baksidan och dessutom har varit med i några reportage i lokalpressen, som man kan hitta om man googlar . De har arbetat i stafettform utan synopsis och har enligt efterordet haft en inte helt lätt uppgift att knyta ihop säcken. Arbetsformen har satt sina spår här och var. Det är ibland lite spretigt, någon gång märker man att det är någon som hellre skriver om någon annan person än den som det vore naturligt att fortsätta med, och …”