Harjakt

“Julian Barnes essäsamling “Through the Window” (2012) ligger just nu på mitt läsbord. Här läser jag om George Orwell (Eric Blair)och hans förfärliga skoltid någonstans i södra England. Jag läser också om hur svårt det kan vara att översätta Madame Bovary till engelska och så hamnar jag i den långa essäen om John Updikes författarskap. Det handlar mycket om de fyra böckerna om “Haren” Angstrom, böcker som blivit klassiker och som översatts till otaliga språk, även svenska. Kvartetten om “Haren” är, enligt Julian Barnes, det bästa som skrivits om det amerikanska …”