Tematrio- svenska landskap

”Berätta om tre författare eller böcker från ett valfritt landskap!  säger Lyran i veckans Tematrio.  Jag väljer Västerbotten, av två orsaker. För det första känns Västerbotten nära och lite som hemma för en som kommer från Österbotten. Det hör man ju, den västra och östra delen av samma botten. För det andra, vi har en husvagn stående i fjällen i Västerbotten och far dit flera gånger per år nu. Så, tre författare från Västerbotten som jag läst är: Sara Lidman Jag läste Regnspiran av Sara Lidman, och tänkte att hon var en naturkraft. Anita Salomonsson Min …”