Tematrio – Sara

”Lyrans tematrio: ”Ja, ni förstår ju så klart varför jag tycker att vi denna vecka särskilt ska tänka på och hylla kvinnor som heter Sara. Berätta om tre böcker som är skrivna av eller handlar om någon som heter Sara (massor av stavningar och varianter uppmuntras)!” När jag synade min blogg fann jag två Saror som ständigt och jämt dök upp i olika sammanhang. Det var Sara Danius tätt följd av Sara Stridsberg. Men jag fann också några andra så småningom. 1. Den första Sara jag kom att tänka på var Abrahams hustru Sara som förekommer i första Mosebok i Gamla …”