Liv Svirsky om ångest hos barn

Författaren Liv Svirsky är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, bland annat från barn- och ungdomspsykiatrin, och är en uppskattad föreläsare på området. Hon har nyligen skrivit en bra och mer

DN tipsar om bok om fobier hos barn

Fredag 4 januari tipsar DN:s Insidan om fyra utvalda böcker. En av dem är Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga – Fakta, bemötande, behandling av Liv Svirsky , utgiven av Gothia Fortbildning. Boken tar upp de fobier och ångeststörningar som är vanliga hos barn, samt mer

Många barn vräks från sin bostad

Minst 411 barn vräktes under januari till september 2012, skrev DN i tisdags 18/12. Detta trots barn- och äldreminister Maria Larssons nollvision när det gäller vräkning av barn. Att bli vräkt riskerar att skapa otrygghet och trauma hos barnen. Drygt vart tionde barn lever i fattigdom mer

Rickard Ånell i SVT:s morgonsoffa

I SVT:s morgonsoffa idag träffas Rickard Ånell , författare till Handbok i resemedicin – en trygg och oumbärlig följeslagare på alla resor och expeditioner där direkt tillgång till sjukvård saknas, oavsett om resmålet är sommarstugan eller Sydpolen. Bokens praktiska upplägg samt mer

Att jobba som personlig assistent

Hur är det att arbeta som personlig assistent? Vilka positiva sidor finns med jobbet, vilka etiska dilemman kan uppstå och hur kan man bäst utvecklas i sin yrkesroll? Kring detta pratar bland annat Carola Lindström, frilansjournalist och författare till boken Jobba som personlig assistent mer

Självmord vanligast bland äldre män

Varje år begår ungefär 1500 människor självmord i Sverige skriver DN idag. Många lever med uppfattningen att problemet främst finns bland unga, men enligt Mårten Gerle, sakkunnig inom psykiatri på Socialstyrelsen, stämmer inte den bilden med verkligheten. Det är istället framför allt mer

Litteratur för anhöriga

Det är inte lätt att stå bredvid när en vän eller familjemedlem drabbas av sjukdom, funktionshinder eller andra svåra händelser i livet. Att plötsligt förvandlas till ”en anhörig” skapar ofta såväl sorg och oro som känslor av skuld och otillräcklighet. På en särskild sida på mer

Stärkt skydd för utsatta barn

På Svenska Dagbladet Opinion skriver Maria Larsson idag om den remiss om förbättringar i socialtjänstlagen till skydd för barn som regeringen nu överlämnar till lagrådet. Det är förslagen i Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) som presenterades redan 2009 som ligger till grund för mer

Fint om ADHD

Riksförbundet Attention har just nu en fin kampanj om ADHD, där personer med diagonsen får dela med sig av sina erfarenheter och där man vill visa att livet inte är slut när man fått diagnosen, utan snarare att man kan förstå sig själv bättre, hitta sina styrkor, se samband i tillvaron mer

Många äldre lider av psykisk ohälsa

Varje dag tar en pensionär i Sverige sitt liv, skriver DN i dag under rubriken ”Fler äldre lider av psykisk ohälsa”. Mycket få gamla får hjälp med sina psykiska problem. – Psykiskt sjuka gamla är klart missgynnade i vården, säger Susanne Rolfner Suvanto till DN. Susanne Rolfner mer

Barnfattigdom

Barnfattigdom är högaktuellt – dels spelar eleverna på Stockholms Dramatiska högskola just nu en föreställning om barnfattigdom baserad på en föreläsning av Elisabet Näsman, författare till vår nya bok Barnfattigdom . Även Stadsmissionen har på senaste tiden uppmärksammat mer

"Den bloggande patienten" i Nyhetsmorgon

Allt fler bloggar om sina svåra sjukdomar. De får ett enormt stöd men vilka etiska dilemman ställs vården inför? Sara Natt och Dag, författare till vår nya bok ”Den bloggande patienten” medverkade i söndags i Nyhetsmorgon i TV 4 och pratade om fenomenet att blogga om sin sjukdom och mer

Välkommen på bokrelease!

BRIS, Röda Korset och Rädda Barnen i samarbete med Gothia Förlag och Allmänna arvsfonden bjuder in till release för boken Stödja familjer i kris . Torsdag 10/5 kl 17.00 på Röda Korset, Hornsgatan 53 vid Mariatorget. Projektet som låg till grund för boken presenteras och det blir mingel mer

Handbok om att välja rätt äldreomsorg

På DN.se undrar Lotta Olsson ”Varför stoppar vi huvudet i sanden när det gäller åldrandet?”. Vidare skriver hon ”Det är ju när man blir gammal som det är som viktigast och som svårast att klara sig, det är då vi behöver stöd och hjälp från omvärlden och det är den perioden vi mer

Fler barn diagnostiseras med autism

”År 2000 diagnostiserades 0,16 procent av alla tvååringar i Göteborg med någon form av autistisk störning. 2010 hade andelen ökat till 0,8 procent. Ökningen beror bland annat på ökad kunskap och medvetenhet om hur autistiska störningar kan yttra sig, vilket gör att fler fall mer

Gothia Förlag på Elmia Äldre 2012

I år delar vi monter med Tidningen Äldreomsorg på Elmia Äldre i Jönköping. Välkommen att besöka oss i montern! Elmia Äldre är den stora mötesplatsen för alla som som är intresserade av äldre människor och deras vardag. Besök Elmia Äldres webbplats /Joel Öhrn mer

Terapihund stöd vid demens

”Med 200 extra miljoner kronor ska äldre dementa i Stockholm få det bättre. Större möjlighet att gå ut, mer personal vid måltiderna – och terapihundar.” Detta skriver SvD.se idag under rubriken ”Terapihund stöd vid demens”. Gunilla Flodin, enhetschef på demensboendet på mer

Webbplatsen stängd 2-6 mars

Under arbetet med förbättrad IT-drift behöver våra servrar flyttas. Som en följd av det är Gothia Förlags webbplats och webbutiken stängd 2-6 mars. Dessutom levereras inga beställningar måndag 5 mars. Vår kundservice tar dock som vanligt emot beställningar och svarar på frågor mer