Andra vändpunkten: hjälten förstår exakt vad som kommer att krävas

  • Story Engineering

Den andra vändpunkten infaller ca 75 % in i historien och markerar övergång mellan fas tre och den avslutande fas fyra. Det är nu hjälten lär sig ytterligare något nytt, ofta om sig själv, som gör det möjligt att kunna göra exakt det där som krävs för att historien ska få ett …

Dramaturgi fas 3: Större självinsikt matchar ett ökande motstånd

  • Story Engineering

Tack vare tidigare erfarenheter och ny information kan protagonisten nu attackera utmaningen på ett medvetet sätt. Vanligtvis kommer huvudkaraktären nu till insikt om vad hon behöver övervinna inom sig själv för att lyckas. En del av utmaningarna kommer att lösas i denna fas, men de …

Mittpunkten: ny information gör att motståndet kan börja brytas ner

  • Story Engineering

Mittpunkten introducerar ny information som ger ny förståelse kring vad som sker. Berättelsens huvudkaraktär kan börja agera proaktivt för att nå sitt mål. Som en knorr: det kan även handla om att vår hjälte får en felaktig insikt, kanske pga falsk information, och enbart läsaren får …

Dramaturgi fas 2: ”Hur ska protagonisten hantera den här situationen?”

  • Story Engineering

I första fasen fick läsaren en möjlighet att lära känna protagonisten, förstå hennes drivkrafter och rädslor. I fas 2 ska det bli tydligt för läsaren vilka risker som står på spel och hur omfattande motståndet är. I andra fasen väver du gärna in scener som lyfter fram det …

Första vändpunkten: När huvudkaraktären tvingas välja väg

  • Story Engineering

Första vändpunkten sker ca 25 % in i berättelsen. Hjälten tvingas göra något hon inte gjorde innan, vilket kan vara allt från att attackera eller rädda en person, förändra sig själv eller förlåta någon annan, lita på någon eller fly för livet osv. Efter första vändpunkten …