För akvarellvänner

Lars Lerin anses vara en av Sveriges mest intressanta akvarellister just nu. I boken “Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur” för han en dialog med en annan stor akvarellmålare – Carl Larsson. Egentligen skulle det projekt Lerin ombads åta sig bli katalog till en Larsson-utställning mer