För akvarellvänner

  • Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur : brev och bilder

Lars Lerin anses vara en av Sveriges mest intressanta akvarellister just nu. I boken ”Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur” för han en dialog med en annan stor akvarellmålare , Carl Larsson. Egentligen skulle det projekt Lerin ombads åta sig bli katalog till en Larsson,utställning mer