Bokskola för förskoleklasser

Den här veckan har flera förskoleklasser varit på biblioteket på Bokskola och fått sitt första egna lånekort. Vi talade om hur böckerna är uppställda i biblioteket, hur man hittar dem och hur man tar hand om dem så att de håller länge. Barnbibblan var populär och alla barnen fick …

Bokskola för förskoleklasser

Den här veckan har flera förskoleklasser varit på biblioteket på Bokskola och fått sitt första egna lånekort.  Vi talade om hur böckerna är uppställda i biblioteket, hur man hittar dem och hur man tar hand om dem så att de håller länge.  Barnbibblan  var populär och alla barnen …