En insiktsfull skogsmulle

  • En skog av möjligheter : om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd

Författaren Ola Engelmark är biolog och själv skogsägare. Han vet det mesta om skogens mångfald och vikten av ett fungerande ekosystem, något han praktiserar i sitt eget skogsföretag. Boken ”En skog av möjligheter” har funderat mycket på vad man kan kräva av framtidens skogsbruk. Varje …