16 rader av Petter Alexis Askergren

  • 16 rader

Lägg till bildtext Petter är en av de mest inflytelserika artisterna inom skandinavisk hiphop. I denna bok har han samlat och kommenterat sina mest betydelsefulla texter ur sin femtonåriga produktion. Här bjuder han generöst på de tankar, känslor och händelser som ligger bakom texterna …