Hasselberg, Andreas: Hej då mamma! Vi hörs!

  • Hej då mamma! Vi hörs!

Alltså döden. Vi måste prata mer om döden. Jag som förlorade min pappa när jag var 6,5 år vet hur det var för mig. Det betyder inte att det är likadant för någon annan. Men vi måste visa i böcker att detta sker. Den här boken kunde jag knappt läsa för barnen. Det blev en tjock mer