lojal – Delphine de Vigan

  • Lojal

”Lojalitet. Det är våra vingar och bojor.” Lojal av Delphine de Vigan är en slags pendang till hennes mycket älskade No och jag . Båda böckerna beskriver och utforskar hur det kan vara att leva på samhällets skuggsida och hur goda människor, goda gärningar gör skillnad, för individerna …