Nils Håkanson ”Ödmården”

”200 år in i framtiden har isarna smält. Sveriges kuststäder har svämmats över och förstörts, muterade rovdjur sprids från de självlysande kärren där Forsmark en gång låg, och välbeväpnade kolonisatörer från det sjunkna Nedrigländerna har besatt de delar som än så länge är beboeliga. I hålor ute i skogen bor det som återstår av det svenska folket; i Ödmården finnas omkring hundratalet folkslag; vi som bo i hålena kallas vi eller i avfall oss ; vi lefva nära omkring resterna av fornstaden Österby , och bland Ödmårdens folkslag äro få så väldeligt som vårat …”