Olikhetsutmaningen: först och sist

”enligt O : Nytt år, nya möjligheter och för boknörden kanske framför allt nya läsupplevelser. Dagens ordpar i Olikhetsutmaningen är först och sist . Tolka det som ni vill och tänj, bara tänj. Vilka kulturella verk, företeelser eller personer förknippar du med ordparet först och sist? Först förknippar jag med Birger Sjöbergs visa Den första gång jag såg dig Den första gång jag såg dig, det var en sommardag på förmiddan, då solen lyste klar, och ängens alla blommor av många hundra slag, de stodo bugande i par vid par. Och vinden drog så saktelig och nere invid …”