Lotta Olsson — Den mörka stigen

“Lotta Olsson 36 s. Albert Bonniers förlag 2003 (2003) Många av världslitteraturens stora författare har skrivit sonetter: Petrarca, Shakespeare, Milton. Det är en klassisk form av poesi vars karaktäristiska 14 rader är lätt att känna igen, men numer svår att hitta. I Den mörka stigen av multiförfattaren Lotta Olsson (f. 1973) dras formen till sin spets när myten om Orfeus och Eurydike återberättas och återigen görs relevant i form av en sonettkrans (vilket innebär att det är först fjorton sonetter där sista raden i en sonett är första raden i nästkommande och som …”