Marguerite Duras — Att skriva

”Marguerite Duras , i översättning av Kennet Klemets 111 s. Ellerströms 2014 (1993) Marguerite Duras (1914—1996) Att skriva är ett stående inslag i litteraturlistorna bland författare som skriver om att skriva. Brottstycken citeras flitigt och det kan tyckas snarast en synd att inte ha läst den om man betraktar sig som en skrivande människa. Riktigt så långt vill jag inte sträcka mig. Duras är en fascinerande person med ett stormigt liv som på många sätt speglar det hos det manliga geniet. Alkohol och romanser är det utan vilket Duras inte skulle kunna skapa. Skillnaden är …”