Citerat från förra veckans läsning

””Jag har i egenskap af smutsf rfattare s rskildt studerat klosetterna p hotellen. Den mest gl nsande uppfinningen tr ffade jag i Hamburg. Der tr ckade man i n got som liknade en soppsk l och n r man tittade sig om s var der ingenting att se, oaktadt man kunnat sv ra p att man nedlagt ett par meter; sk len var s fin efter f rr ttningen att man kunnat ta kta sk ldpaddsoppa ur den;” August Strindberg i brev till Pehr Staaff den 18 september 1883, i August S trindbergs brev 3 ”‘King Jesus and Queen Mary Magdalene,’ said the girl presently. ‘You’ve heard of them?’ Lying on her stomach, she had …”