Månadssummering – Juli 2014

  • Under all denna vinter

# All denna vinter , Negar Naseh # Krig eller fred , Silke Scheuermann # Den skänkta timmen , Juli Zeh # Slakthus 5 , Kurt Vonnegut # Inte längre hemma , Chinua Achebe # Mentaliseringsboken , Per Wallroth # Fred Strid krymper , Inger Lasse Sandberg # Kommer hem och är snäll , Lars Ahlin # Allt …