Pesten

  • Pesten

Pesten skrevs av Albert Camus 1947 och den kom att bli hans största verk, en klassiker som också räknas som en av den moderna världslitteraturens mest betydande verk. Albert Camus fick Nobelpriset 1957.  Det var också detta som fick mig att vilja läsa Pesten nu, i läsutmaningen …

Mod, att finna hopp i hopplöshet

  • Pesten

Klassiker bör ha den egenskapen att de berättar något som fortsätter att vara viktigt för oss under lång tid. Det gäller i väldig hög grad för Pesten av Albert Camus som gavs ut 1947 och redan året därpå kom i svensk översättning. Nu har Jan Stolpe, en av landets främsta …

Tips i denna tid: Pesten

  • Pesten

Pesten av Albert Camus är återigen en aktuell klassiker, som dyker upp lite här och var i diskussioner. Albert Bonniers ger ut en nyöversättning i dagarna, det kanske är dags för mig med en omläsning. Recensionen nedan är från 2009, d v s i en annan översättning än nyutgåvan. I den …