Mod, att finna hopp i hopplöshet

  • Pesten

Klassiker bör ha den egenskapen att de berättar något som fortsätter att vara viktigt för oss under lång tid. Det gäller i väldig hög grad för Pesten av Albert Camus som gavs ut 1947 och redan året därpå kom i svensk översättning. Nu har Jan Stolpe, en av landets främsta …

Tips i denna tid: Pesten

  • Pesten

Pesten av Albert Camus är återigen en aktuell klassiker, som dyker upp lite här och var i diskussioner. Albert Bonniers ger ut en nyöversättning i dagarna, det kanske är dags för mig med en omläsning. Recensionen nedan är från 2009, d v s i en annan översättning än nyutgåvan. I den …