vi är Orlando – Johan Hilton

  • Vi är Orlando : en amerikansk tragedi

Johan Hiltons Vi är Orlando , En amerikansk tragedi är ett välkomponerat körverk av röster från människor som på olika sätt blev berörda av massaker på nattklubben Pulse i Orlando. Hilton bygger sin reportagebok på ett stort antal intervjuer och han har ordnat dem i ett före, under …

Vi är Orlando av Johan Hilton

  • Vi är Orlando : en amerikansk tragedi

Johan Hilton skriver i efterordet till Vi är Orlando att han vill skapa en gemensam berättelse och en känsla för läsaren av att befinna sig i en skog av röster. Som han lyckas! Att berätta med hjälp av vittnesmål och personliga berättelser gör att jag nu under en solig lördag har varit …