Autoimmun handbok av Karl Hultén och Anna-Maria Norman

  • Autoimmun handbok : för dig med inflammation, magbesvär, allergi eller autoimmun sjukdom

Mängder av sjukdomar och allmänna ohälsotillstånd beror på inflammationer i kroppen. Dessa Inflammationer kan man i väldigt hög grad påverka själv med hjälp av rörelse, sömn, ett stressfritt liv och framförallt via kosten. Olika livsmedel påverkar oss på olika sätt. Förutom att de …