I ett hus i Alvdal av Anne-Britt Harsem

  • I ett hus i Alvdal

Ur den äldste sonens perspektiv! Handling: Alvdalsfallet är ett av Norges värsta och mest uppmärksammade övergreppsfall i modern tid. Avslöjandena om den ohyggliga pedofilringen skakade Norge år 2011 och den enormt populära boken ’Mammas svek’ belyste händelserna ur dotterns perspektiv …