Det omätbaras renässans av Jonna Bornemark

  • Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde

Om boken från bokens baksida: ”Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt sunda förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt …